Мақалалар

Патшалардың сомасы

Патшалардың сомасы

Келесі сомада цифрлар әріптермен алмастырылды, осылайша әр әр түрлі әріп әр түрлі санды білдіреді. S E I S 6-ға бөлінетінін білсек,

Әр әріп қандай санға ауыстырылып, қосындысы дұрыс болады?

S E Мен S
D E
+ E N E R О
R E Және E S

Шешімі

Шешім келесідей:

4 1 0 4
8 1
+ 1 7 1 2 9
2 1 3 1 4